Zatěsňovací systémy

Naše společnost disponuje moderní, spolehlivou, rychlou a čistou technikou BCG německé firmy BaCoGa GmbH pro zatěsňování:

Topných systémů a rozvodů pitné a užitkové vody

Jedná se o prostředek na bázi rozpuštěných minerálních krystalů, který se vpraví do rozvodů vody nebo topného systému, kde prokřemeněním vytvoří trvalé utěsnění poškozeného místa.

Předností při použití kapalného zatěsňovacího prostředku je skutečnost, že se topný systém nemusí vypínat, a to je v průběhu topné sezóny zcela jistě příjemným faktorem, výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci, vyčištění systému zvýší účinnost systému (zlepší přístup tepla), není třeba hledat místo úniku, těsnící prostředek si jej najde sám, odpadají zednické práce, není třeba projektová dokumentace ani stavební povolení.

Vnitřních plynovodů

Jedná se o kapalný zatěsňovaní prostředek, který je vpraven do systému potrubí. Po jeho natlakování dojde k prosycení šroubovacích spojů a po vysušení k úplnému utěsnění. Výrobek je registrován pro použití v ČR na plynových zařízeních.
Výhodou použití této moderní technologie jsou výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci, časová nenáročnost, odpadají zednické a bourací práce (není třeba hledat místo úniku, těsnící prostředek si je najde sám), není třeba projektová dokumentace či stavební povolení.