Montáže vody a kanalizace

Rozvody vody provádíme ze všech standardních i speciálních materiálů, vše s ohledem na požadavky přání zákazníka.

Provedení rozvodů vody z plastu

Výhodou je vysoká životnost za přijatelnou cenu, flexibilita, absence šroubovaných spojů, minimální hydraulické ztráty (nedochází ke snížení kvality vody vznikem inkrustací-nánosů) a odolnost vůči korozi.

Nevýhodou plastového potrubí je větší délková roztažnost a horší mechanické vlastnosti.

Provedení rozvodů vody z pozinkovaného potrubí

Běžné ocelové potrubí má povrch upraven pozinkováním. V minulosti byly ocelové závitové pozinkované trubky nejrozšířenějším materiálem vnitřních zdravotně-technických rozvodů vody.

Výhodou oproti plastovým rozvodům je nehořlavost a malá tepelná roztažnost. Nevýhodou je korozivnost materiálu a vznik inkrustací, což má za následek krátkou životnost.

V současnosti se pozinkovaného ocelového potrubí používá pro požární vodovody. Méně vhodné je pro rozvod teplé vody.

Provedení rozvodů vody z měděného potrubí

Patří mezi nejmodernější trendy rozvodů vody, které investorovi zaručí dlouhodobou životnost a provozní spolehlivost. Výhodou jsou dobré mechanické a hydraulické vlastnosti, odolnost proti korozi a vysokým teplotám, rychlá a jednoduchá montáž, spolehlivost spojů trubek, nižší tepelná roztažnost než u trubek z plastu (při povrchové montáži nedochází k prověšování ani při vysoké teplotě) a vysoká odolnost vůči provoznímu tlaku.

Kvalita měděného potrubí je neměnná, měď nestárne a navíc omezuje rozmnožování a šíření bakterií, plísní a choroboplodných zárodků ve vodě. Pro rozvody vody v mědi se používají trubky vyrobené dle normy ČSN EN 1057. Legislativní požadavky České republiky na kvalitu měděného potrubí zaručují hygienickou nezávadnost tohoto materiálu.

Provedení rozvodů vody z ocelového nerezového potrubí

Nespornou výhodou je vysoká životnost, pevnost, výborné mechanické a hydraulické vlastnosti, nízká tepelná roztažnost, dlouhodobá spolehlivost ohledně dlouhodobé kvality vody. Nerezová ocel má speciálně upravený povrch, podle dosavadních zkušeností se v potrubí nevytváří při obvyklých vlastnostech vody nepravidelné inkrustace.

Pro rozvody vody se používají výhradně certifikované materiály.

V ČR jsou potrubní systémy z nerezové oceli z pohledu hygieny hodnoceny jako nejlepší materiál. Tuto skutečnost musí investor zhodnotit v souvislosti se svými dalšími požadavky, prioritami a finančními možnostmi.

Provedení rozvodů vody z vrstvených trubek

Oblíbené pro svou vysokou flexibilitu, univerzálnost použití, snadnou a rychlou montáž. Vícevrstvá trubka je kombinací PE trubky s hliníkovou nosnou trubkou, proto se tomuto druhu potrubí častěji říká plastohliníkové či pětivrstvé. Toto potrubí nových kvalit a užitných vlastností je výsledkem promyšlené konstrukce s přesně na sebe navazujícími vrstvami. Nosná hliníková trubka je podélně svařená, čímž je dosaženo absolutní těsnosti vůči průniku kyslíku. Speciální tmel váže na tuto Al trubku zesítěný polyetylén, čímž je dosaženo dobré tvarové stability za studena a hlavně nízké teplotní roztažnosti, což je hlavní předpoklad vysoké životnosti a teplotní i tlakové odolnosti potrubí.

Kanalizace

Kanalizaci provádíme především z plastů (kanalizační PVC, novodur), dle požadavků zákazníka také z kameniny, klasické nebo tenkovrstvé litiny. Náročné zákazníky uspokojí dynamické řešení odpadního systému – vícevrstvé plastové potrubí Geberit db20, které díky větší objemové hmotnosti materiálu, speciálním tvarovkám a patentovanému tlumiči chvění dosahuje vynikajících zvukově izolačních vlastností. Tento materiál se také vyznačuje vysokou životností, odolností vůči chemikáliím, otěru, teplotním a tlakovým rázům.

Systém byl speciálně vyvinut pro objekty se zvýšenými požadavky na ochranu proti hluku (obytné domy, kanceláře, hotely či nemocnice).

Domácí vodárny

Domácí vodárna slouží k zásobování objektu pitnou nebo užitkovou vodou. Ten, kdo nemá možnost připojit se k městském vodovodnímu řadu, má tuto jedinou možnost jak si opatřit vodu.

Vodárna se skládá z čerpadla, takové nádoby, která slouží jako zásobník vody, regulátoru tlaku a zpětné klapky a dalšího příslušenství.

Vodárna je plně automatická, udržuje stálý tlak a slouží také pro zvyšování tlaku ve vodovodním řádu.

Pro čerpání vody ze studní se k vodárně připojuje buď samonasávací čerpadlo (max. hloubka je 8m) nebo čerpadlo ponorné (v případě čerpání z větších hloubek).

Při realizacích domácích vodáren spolupracujeme s firmami Grungfos, Sigma, Wilo.

Likvidace odpadních vod

Čistírna odpadních vod je vhodná jak pro majitele nemovitostí s původními jímkami ( žumpa, septik ), tak i jako řešení při budování nových staveb. Nezávadná likvidace splaškových vod přímo na zdroji znečištění, s možností následného využití vyčištěné (zálivkové) vody k vlastnímu použití je trendem moderní doby.

Možnosti dalšího využití vyčištěné odpadní vody závisí na stupni jejího vyčištění. V zásadě platí, že technicky je dnes možné vodu vyčistit tak, že ji lze použít zpět v domácnosti jako "vodu užitkovou".

Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí majitel prokázat způsob likvidace odpadních vod. V případě, že není rodinný domek napojen na kanalizaci, je investice do domovní ČOV velice výhodná. Při realizaci čistíren odpadních vod spolupracujeme především s firmou Asio.

 

Nabízíme montáž :

  • Čistírny odpadních vod 
  • Septiky 
  • Nádrže a žumpy 
  • Zásobník pro akumulaci dešťových vod 
  • Lapáky tuku a škrobu 
  • Odlučovače lehkých kapalin 
  • Vodoměrné a čerpací šachty