Větrací a rekuperační systémy

Častým větráním oknem, pomocí kterého přivádíme do domu dostatek vzduchu se ztrácí drahocenné teplo, což může znatelně zvýšit účet za energie. Řešením problému je řízené větrání s rekuperací, které zajistí dostatek čistého vzduchu.

Principem nuceného větrání je zpětné získávání tepla z odpadní znehodnoceného vzduchu, který předává teplo ve výměníku uvnitř rekuperační jednotky čerstvému přiváděnému vzduchu zvenčí. Do místnosti je pak trubkami či kanálky přiváděn čerstvý předehřátý vzduch.

Rekuperace je nezbytnou součástí pasivních domů. Stále častěji se ovšem objevuje i u běžných a starších staveb. Starší domy může rekuperace zbavit vlhkosti, s níž často bojují. Řízeným větráním také významně snížíme prašnost v bytě.

Při takovém typu větrání nevznikají ve vzduchotechnice bakterie, jelikož nedochází k cirkulaci vzduchu.