Montáže topení

Rozvody topení provádíme v objektech z oceli svařováním, z mědi pájením nebo lisováním a z plastů.

Zajistíme provedení revizí a vypracování revizní zprávy autorizovaným revizním technikem

Podlahové vytápění

Patří mezi velkoplošný sálavý způsob topení. Zajišťuje výborný tepelný komfort ve vytápěném prostoru.
Zachování optimální tepelné pohody v interiéru s podlahovým vytápěním je obvykle dosaženo o 2-4 °C nižšími teplotami než při klasických konvekčních otopných soustavách.
Teplovodní podlahové vytápění je pro jeho nižší teplotní spád vhodné využít při zapojení s nízkoteplotním zdrojem, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, solární systémy.

Teplovodní podlahové vytápění

Výhody:

 • Neomezuje využití prostoru vytápěné místnosti 
 • Omezené proudění vzduchu v místnosti, nedochází ke zvíření prachu a pohybu choroboplodných mikroorganizmů 
 • Téměř rovnoměrná teplota místnosti 
 • Tuto plochu lze využít k vysokoteplotnímu chlazení vodou (přepínání systémů) 
 • Využití pro připojení na nízkoteplotní zdroje

Nevýhody:

 • Zvýšené náklady na technologii a koordinaci práce při realizaci 
 • Vyšší setrvačnost otopné soustavy 
 • Omezená možnost změny tepelného výkonu nebo dispozičního členění místnosti 
 • Vyšší nároky na požadavek řízení podlahové otopné plochy

Elektrické podlahové vytápění

Zpravidla využíváno jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu. Pro svůj jednodušší technologický postup v porovnáním s teplovodními systémy a s ohledem na stále se snižující tepelné požadavky budov se začíná tohoto systému užívat i jako hlavního zdroje vytápění.

Výhody:

 • Nízké investiční náklady 
 • Snadná montáž a pokládka 
 • Neomezuje využití prostoru vytápěné místnosti 
 • Omezené proudění vzduchu v místnosti, nedochází ke zvíření prachu a pohybu choroboplodných mikroorganizmů 
 • Téměř rovnoměrná teplota místnosti 
 • Možnost samostatného spínání jednotlivých okruhů

Nevýhody:

 • Vyšší jednotková cena primárního paliva (elektrické energie Kč/kWh) 
 • Nároky na skladbu podlahové konstrukce (omezený výběr např. dřevěných podlah s ohledem na povrchovou teplotu)

Stěnové vytápění

Takřka stejný vývoj jako podlahové vytápění. V pořízení je ovšem nákladnější, avšak přináší některé dodatečné přednosti. Vytváří ideální klima, je zvláště flexibilní při projektování a použití.

Stěnové vytápění je nyní téměř na stejném rozvojovém stupni jako podlahové vytápění : pohoda při minimální pokojové teplotě vzrůstá. Venkovní stěny domů "vyzařují" při obvyklém vytápěcím systému chlad do místnosti. Se stěnovým vytápěním je to naopak. Dříve chladné venkovní stěny vyzařují teplo do místnosti. Tím vystačíme s nízkou teplotou v místnosti. To přináší nové možnosti pro využití alternativních energií jako např. solární kolektory, tepelné čerpadlo. Stěnové vytápění způsobuje minimální víření prachu a nabízí volbu jakéhokoliv povrchu podlahy.