Certifikáty

Naše společnost dbá na dlouhodobou kvalitu poskytovaných služeb. Jsme držiteli řady osvědčení zaručující odbornou způsobilost k provádění činností.

 

Certifikace podle normy ISO 9001

Certifikace ISO 9001 zaručuje zákazníkům, že

  • naše společnost provozuje odborné činnosti v souladu s platnými normami a na základě oprávnění veškeré činnosti poskytuje v souladu s vnitřními směrnicemi a standardizovanými postupy 
  • disponuje účinným systémem kontroly kvality práce 
  • zaměstnává odborně vyučené nebo proškolené zaměstnance
  • poskytuje své produkty a služby v souladu s požadavky a přání zákazníka
  • udržuje a neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb